kose-na-pradlo.cz - koše na prádlo

 

 

Podmínky ochrany osobních údajů

Vážení,

Společnost Bon Appetit s.r.o. klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost Bon Appetit s.r.o. zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti Bon Appetit s.r.o., jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti Bon Appetit s.r.o. dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob.

           1.     Zpracování protokolových

                      1.1          V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává společnost Bon Appetit s.r.o. protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

                      1.2          Zpracování těchto protokolových souborů bude provádět společnost Bon Appetit s.r.o. sama, anebo tímto pověří třetí osobu, zejména společnost SMWORKS s.r.o. Zpracování protokolových souborů zpracovává společnost Bon Appetit s.r.o. následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti Bon Appetit s.r.o. navštívil;
 • IP-adresa;
 • datum přístupu a doba přístupu;
 • případný dotaz návštěvníka;
 • kód odpovědi http;
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

 

           2.     Použití souborů cookie a analýza webových stránek

                      2.1   Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost Bon Appetit s.r.o. na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

                      2.2   Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

                      2.3   V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče.

                      Google Analytics a Google Adwords

                      2.4   K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost Bon Appetit s.r.o. službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

                      2.5   Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách společnosti Bon Appetit s.r.o. nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena(anonymizována).

                      2.6   Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

                      2.7   Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče.

                      2.8   V rámci služby Google Analytics využívá společnost Bon Appetit s.r.o. i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

                      2.9   Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek společnosti Bon Appetit s.r.o. vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

 

           3.     Další práva spojená s ochranou osobních údajů

                      3.1   Při zpracování osobních údajů společností Bon Appetit s.r.o. nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost Bon Appetit s.r.o. zpracovává dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.

                      3.2   Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost Bon Appetit s.r.o. zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost Bon Appetit s.r.o. zpracovává;
 • právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování jejich osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).

                      3.3   Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Bon Appetit s.r.o. zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti Bon Appetit s.r.o.

                      3.4   Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost Bon Appetit s.r.o. zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti Bon Appetit s.r.o. jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených níže v čl. 8.

                      3.5   Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost Bon Appetit s.r.o. zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

                

           4.     Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů

                      4.1   Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

Bon Appetit s.r.o.

IČO:             25432541

sídlo:           Baarova 49, Liberec 1, 460 01

Tel.:            +420 727 887 809

 

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 25. 5. 2018


 

SM Works